جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

۷۶%
تخفیف
۲۵۰
تومان 480,000
۲۹%
تخفیف
۰
تومان 15,000,000
۶۰%
تخفیف
۱۱۶
تومان 1,980,000
۳۱۷
تومان 5,000,000

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی مستر محمودی

کارخانه‌ی تبدیل علاقه‌مند به متخصص

کلمه تیم یک کلمه که از سه حرف تشکیل شده و حروفی که سه کار انجام میدهند را بیشتر توصیف میکنیم؛ حرف اول (ت) از تلاش دسته جمعی یک گروه با هدف مشترک می آید،حرف دوم (ی) از یکدستی و انسجام در انجام هر پروژه آمده و حرف آخر (م) به موفقیت می رسد؛ سرانجام هر کار که شروع میکنیم با این روحیه قوی از ابتدا مشخص است.